Juillet 2017 (600) | Tubidy Music | Survivor - Season 37
Các Tập Phim
SV 1-Full
SV 2-TM
Chiếc La Bàn Vàng

Xem Phim Chiếc La Bàn Vàng
Xem Phim The Golden Compass

Tập full-tm

“The Golden Compass” dẫn bất kỳ một người xem trở đi bối cảnh Châu Âu thuở trung cổ yêu thiêu đốt từ bên ni sang bên kia có nhiều con tàu kì dị bay lượn trên không trung cùng nhiều nhà thuật giả kim nhiệm có khả năng đượcu.& trọng tâm của câu chuyện là Lyra Belacqua là một cô bé mồ côi tồn tại để kể câu chuyện các giống hệt nhau cùng với linh thú của cô, của 1 linh thú được để tách sẻ một phần linh hồn của ai chủ, tại trường Jordan, Anh Quốc.của 1 hôm, cô bé bạc tình việc lưu ý thấy chú của mình,... Xem Thêm...
turnuvabet37.com
bình luận
Nguồn : Chiếc La Bàn Vàng